Szkolnictwo wyższe dawniej i dziś

Jeszcze kilkanaście lat temu wiele osób wybierało się na studia aby uniknąć obowiązkowej służby wojskowej. Ukończone studia dawały prestiż i dobrą pracę. To powodowało, że szkolnictwo wyższe zaczęło notować dynamiczny rozwój. Zaczęły powstawać prywatne uczelnie, a liczba studentów z roku na rok rosła. Niestety wzrost liczby studentów spowodował drastyczne obniżenie poziomu nauczania. Dawniej zatrudniając osobę z wyższym wykształceniem pracodawca miał pewność, że posiada ona nie tylko wiedzę, ale i kulturę osobistą. Osoby po studiach reprezentowały pewien poziom, były elitą intelektualną kraju. W chwili obecnej wszystko się zmieniło. Dzisiaj studentem może zostać praktycznie każdy, a zdobycie tytułu magistra nie jest żadną nobilitacją, ani wyróżnieniem. Ukończenie wyższej uczelni nie gwarantuje już także znalezienia dobrze płatnej pracy. Dlatego też wydaje się, że w najbliższych latach Państwo, powinno zastanowić się nad gruntowną reformą szkolnictwa wyższego, tak by przywrócić mu dawny blask i prestiż. 

Continue Reading

Czego uczy szkolnictwo wyższe?

W dzisiejszym świecie pójście na studia wydaje się czymś naturalnym. Jednocześnie coraz mniej osób zastanawia się jaki jest powód dalszej edukacji i co robić, by wyciągnąć z niej jak najwięcej. Niewątpliwie szkolnictwo wyższe daje wiele ciekawych perspektyw i jeśli tylko podejdzie się do niego świadomie, można rozwinąć swoje horyzonty. Po pierwsze, kluczowy jest wybór właściwego kierunku studiów. Nie tylko pod kątem własnych zainteresowań, ale także pod kątem profilu zawodowego. W ten sposób można podnieść swoje kwalifikacje i stać się atrakcyjnym na rynku pracy. Jednak samo chodzenie na wykłady nie wystarczy. Zdecydowanie bardziej liczą się praktyki studenckie. Pracodawcy otwierają swoje drzwi dla studentów i dają im szansę na branie udziału w wielu rozmaitych projektach. Ponadto studia to niezwykły czas na naukę samodzielnego życia i na zawieranie nowych znajomości. Młodzi ludzie uczą się gospodarować pieniędzmi, przekonują się też jak wygląda branie za siebie odpowiedzialności i dorosłość.

Continue Reading

Prywatne szkolnictwo wyższe

W związku z tym, że wolny rynek w Polsce zezwala na pojawianiu się usług związanych z prywatną edukacją wyższą, możemy zauważyć, że istnieje wiele interesujących szkół wyższych, które nie są państwowe. Czy warto zainteresować się edukacją na takowej uczelni?

Przede wszystkim korzyścią, którą zapewnia prywatne szkolnictwo wyższe jest niesamowicie szeroki wybór różnorakich kierunków studiów. Podczas gdy państwowe uniwersytety serfują studentom bardzo ograniczoną i przestarzałą paletę możliwych do studiowania kierunków, tak na prywatnych uczelniach można spotkać się z kierunkami, które gwarantują młodemu człowiekowi znalezienie pracy po odebraniu dyplomu.

Innego rodzaju profitem jest opcja związana ze studiowaniem weekendowym lub wieczorowym. Pozwala to na studiowanie bez rezygnowania z aktywnego życia zawodowego. Dzięki temu młody człowiek, skończywszy studia ma już kilkuletnie doświadczenie i o wiele łatwiej radzi sobie na rynku pracy. Nie można tego niestety powiedzieć o absolwentach państwowych szkół wyższych.

Continue Reading

Zmasowane szkolnictwo wyższe – wady i zalety

Parę lat temu podjęto decyzję o zmasowaniu szkolnictwa wyższego w naszym kraju. Co nam to dało? Zyskaliśmy czy straciliśmy? Generalnie rzecz biorąc, zyskaliśmy – więcej ludzi jest wykształconych, mając tym samym większe możliwości zawodowe. Z drugiej strony zatraciła się nasza intelektualna elita – skoro właściwie każdy jest magistrem, posiadanie tego stopnia naukowego o niczym nie świadczy.

Według Komisji Europejskiej szkolnictwo wyższe w Polsce nie wykorzystuje potencjału, który posiada. Podobne konsekwencje miało zresztą zmasowanie go w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie. Do tego w oczach wielu pracodawców dyplom ukończenia szkoły wyższej jest tak naprawdę niczym – liczy się bowiem doświadczenie. I tu też ciekawa zależność – zmasowane szkolnictwo uczyniło elitę z osób z zawodem w ręku. Teraz liczy się kompetencja, fach, a nie papierek. Perspektywy na najbliższe lata są jednak raczej pozytywne – uczelnie, zdając sobie sprawę z kryzysu, podnoszą poziom i znów wracają do koncepcji kształcenia elity.

Continue Reading

Szkolnictwo wyższe w Polsce – wyzwania na kolejne lata

O polskim szkolnictwie wyższym można wiele powiedzieć – zarówno dobrego, jak i złego. Na wyróżnienie na pewno zasługują nasze tradycje uniwersyteckie – warszawskie UKSW, Uniwersytet Sląski, Uniwersytet Wrocławski, Łódzki i inne – wiele z nich charakteryzuje wysoki poziom wykształcenia kadry, odkrywcze badania w różnych dyscyplinach i troska o poprawną, nowoczesną metodę naukową.

Jeśli chodzi o mankamenty, polskie szkolnictwo wyższe mogłoby poprawić sposób przekazywania wiedzy. Profesorzy i doktorzy nie dostają punktów za wykłady, a jedynie za badania, prace naukowe itp., przez co wykłady przez nich prowadzone bywają niesolidne. Tak naprawdę, jeżeli jakiś wykładowca przykłada się do swojej pracy, to jest to jego inicjatywa i oznaka szacunku dla studentów. Może by więc wprowadzić jakąś punktację za wykłady? Ponadto naszym problemem są studia niestacjonarne – wiele z nich, choć w swoich dokumentach ma wpisane, że kształci tak samo jak na studiach stacjonarnych, nie może poszczycić się zbyt wysokim poziomem.

Continue Reading

Jak zreformować szkolnictwo wyższe?

W ostatnich latach jak grzyby po deszczu zaczęły powstawać szkoły wyższe w Polsce. Większość z nich ma charakter prywatny, a studiowanie w nich jest odpłatne. Niestety wraz ze wzrostem ilości tego typu placówek oświatowych, znacznemu obniżeniu uległ poziom kształcenia studentów w Polsce. W chwili obecnej tytuł magistra może zdobyć praktycznie każdy kto chce, bez względu na poziom wiedzy. Dlatego też coraz częściej pojawiają się głosy, że szkolnictwo wyższe w Polsce wymaga gruntownej przebudowy. Punktem wyjścia powinno być przede wszystkim zmniejszenie liczby studentów. Wielu z nich po zakończeniu edukacji na egzotycznych kierunków powiększa rzeszę osób bezrobotnych. Jeszcze kilka lat temu szkoły wyższe kształciły fachowców, cenionych na rynku pracy. Obecnie jednak sytuacja uległa drastycznej zmianie. Wydaje się, że dobrym rozwiązaniem jest ograniczenie liczby prywatnych szkół, a także przywrócenie obowiązku zdawania egzaminów wstępnych na studia. Pozwoliłoby to szkołom weryfikację poziomu wiedzy uczniów. 

Continue Reading

Czy szkolnictwo wyższe powinno być płatne?

Konstytucja zapewnia każdemu Polakowi m.in. dostęp do darmowej edukacji. Kolejne pokolenia edukują się w publicznych szkołach podstawowych, technikach i liceach, aby potem wybrać się na studia. W ostatnich latach liczba studentów w Polsce drastycznie wzrosła. Większość młodzieży po zakończeniu szkół średnich planuje iść na studia. Niestety, zazwyczaj wynika to z mody, a nie z chęci zdobycia wyższego wykształcenia. Taka sytuacja rodzi problemy na rynku pracy, brakuje bowiem osób posiadających konkretny zawód, dużo jest za to politologów i znawców kultury, dla których nie ma zatrudnienia. Pomysłów na zmiany w szkolnictwie wyższym jest wiele. Według jednego z nich szkolnictwo wyższe powinno być płatne. Takie rozwiązanie spowodowałoby, że na studia decydowaliby się tylko ci, którzy faktycznie chcieliby uzyskać tytuł magistra. Osoby, które chcą studiować tylko po to aby przedłużyć sobie dzieciństwo, zrezygnowałyby z edukacji, gdyby musiały za nią płacić. To wpłynęłoby na poziom szkolnictwa wyższego, który uległby poprawie. 

Continue Reading

szkolnictwo wyższe

szkolnictwo wyższe od wielu lat przeżywało prawdziwy bum w Polsce. Wiele prestiżowych uczelni było oblężonych. Sprzyjało to tez powstawaniu szkół prywatnych oferujących wyższe wykształcenie. Każdy chciał być tym magistrem. To była wręcz moda. Studia skutecznie zaczęło rekompensować, niektórym osobom niskie poczucie wartości. mam wyższe wykształcenie – jestem kimś. Oczywiście nie popadajmy w skrajność. Nie każdy taki był i nie każdy zasługiwał na taką laurkę. Wielu ludzi naprawdę ciężko pracowało nad sobą i zasługiwało na docenienie. Dziś sytuacja trochę się zmienia. Powodem jest niż demograficzny, który dotyka nas coraz bardziej. Z roku na rok, mamy mniej młodych osób, zdolnych do podjęcia edukacji na wyższym poziomie. Druga sprawa to to, że nie jedna osoba zdała sobie sprawę, że tak naprawdę studia dzienne wcale nie muszą być idealnym wyborem. Czasami lepiej iść na zaoczne. Pracować, zdobywając  doświadczenie i później już kiedy się skończy łatwiej o odpowiedni etat. Czasy się po prostu zmieniają.

Continue Reading

szkolnictwo wyższe

Młode osoby, po skończonym techniku czy liceum, zawsze zastanawiają się, czy warto iść jeszcze na studia. Najważniejsze jest to, abyśmy mieli jakikolwiek zawód. Jeśli jesteśmy po zawodówce i od razu po szkole znaleźliśmy pracę w zawodzie, studia nam nie będą do niczego potrzebne. Jeśli chcielibyśmy jeszcze poszerzyć naszą wiedzę, z jakichś dziedzin zawsze możemy iść na kursy i szkolenia doszkalające. Szkolnictwo wyższe w Polsce jest na bardzo wysokim poziomie, Istnieje wiele szkół wyższych w większych miastach. Szczególnie znane są uniwersytety w Krakowie i Warszawie. Jeśli jesteśmy po skończonym liceum i ciekawi nas jakiś kierunek na studia, być może powinniśmy się na niego zapisać. Ciężko jest się dostać na studia dzienne, gdyż zazwyczaj na jedno miejsce jest wielu chętnych. Alternatywą są studia zaoczne, które wybiera coraz więcej młodych ludzi. Dzięki takiemu trybowi nauczania możemy oprócz studiowania, zacząć również zarabiać. Studenci często muszą się jeszcze utrzymać, dlatego to dobry wybór dla osób chcących pogodzić pracę i naukę.

Continue Reading

szkolnictwo wyższe

Szkolnictwo wyższe w naszym kraju stało się bardzo popularne – wszystko za sprawa pewnej mody. Mody na to żeby być dobrze wykształconych, mieć skończone studia. Ludzie idą na nie wiadomo jakie kierunki, do nie wiadomo jakich szkół. Często i gęsto męcząc się. Byle tylko żeby skończyć i znaleźć po studiach dobrze płatną pracę. Odbija się to teraz przede wszystkim na branży budowlanej i wszelkich zawodach rzemieślniczych. Brakuje rąk do pracy (tutaj skutkiem jest także emigracja zarobkowa części specjalistów), ceny ich usług w związku z tym rosną. Wszystko przez niski status rzemieślnika w Polsce. Każdy chciałby pracę łatwą i przyjemną – najlepiej z wielkim wynagrodzeniem. Nie ceni się ludzi rzemiosła i jest to błąd. Zwyczajny błąd. Lukę o której mówiłem wypełniają obecnie pracownicy z za wschodniej granicy. Najczęściej z Ukrainy. Sytuacja tych ludzi zmusza ich do szukania zarobku. Ta sama sprawa co z wyjazdami Polaków na zachód. To częściowo ratuje sytuację. Na jak jednak długo? niż demograficzny z roku na rok coraz większy.

Continue Reading