Jak zreformować szkolnictwo wyższe?

W ostatnich latach jak grzyby po deszczu zaczęły powstawać szkoły wyższe w Polsce. Większość z nich ma charakter prywatny, a studiowanie w nich jest odpłatne. Niestety wraz ze wzrostem ilości tego typu placówek oświatowych, znacznemu obniżeniu uległ poziom kształcenia studentów w Polsce. W chwili obecnej tytuł magistra może zdobyć praktycznie każdy kto chce, bez względu na poziom wiedzy. Dlatego też coraz częściej pojawiają się głosy, że szkolnictwo wyższe w Polsce wymaga gruntownej przebudowy. Punktem wyjścia powinno być przede wszystkim zmniejszenie liczby studentów. Wielu z nich po zakończeniu edukacji na egzotycznych kierunków powiększa rzeszę osób bezrobotnych. Jeszcze kilka lat temu szkoły wyższe kształciły fachowców, cenionych na rynku pracy. Obecnie jednak sytuacja uległa drastycznej zmianie. Wydaje się, że dobrym rozwiązaniem jest ograniczenie liczby prywatnych szkół, a także przywrócenie obowiązku zdawania egzaminów wstępnych na studia. Pozwoliłoby to szkołom weryfikację poziomu wiedzy uczniów. 

You may also like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *