PRZODKÓW WADY POTOMKOM SZKODLIWE

images

Przysłowie o grzechach przodków, za które pokutują ich potomkowie, Adalberg („Przodkowie 6 ”, NKPP „Przodek 5* ”) powtórzył za Knapiusem, który zaopatrzył je w uczony komentarz, odwołując się do pisarzy starożytnych i do Biblii, choć dziwnym trafem przeoczył najbardziej znane ze źródeł biblijnych, historię z rajdem i grzechem pierworodnym. A ją właśnie mieli na oku twórcy świetnego przysłowia zapisanego w którejś z powieści Kraszewskiego w postaci: „Ojcowie jedli kwaśne jabłka, a dzieciom zęby cierpną.” Istotę sprawy ujęto tu w obrazie,  a więc metodą znamienną dla przysłów, nie zaś w abstrakcyjnej formułce, jak w aforyzmie o grzechach i pokutowaniu. Samo zaś przysłowie dało asumpt do niejednej anegdoty, zwłaszcza że ilustrować je łatwo przykładami z zakresu dziedzicznych chorób. Spraw innych dotyczy anegdota o ostatnim potomku znakomitego rodu ziemi sanockiej, Balów z Baligrodu, niegdyś szermierzy różno- wierstwa, z biegiem wieków katolików, chowanych w grobach rodzinnych w Hoczwi. Ostatniemu z nich, podówczas staroście w Łańcucie, ktoś zwracał uwagę, że przodkowie zaciekają, kaplica bowiem w Hoczwi zamienia się w ruinę. Starosta zareplikował bez namysłu: „Cóż ja mogę poradzić na to. Przodkowie bawili się tak bardzo, że potomkowi nie zostawili grosza na konserwację ich grobów.”

You may also like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *